Indmeldelse eller genoptagelse

Indmeldelse i folkekirken kan alene ske ved dåb. Hvis man er er døbt i et andet trossamfund eller i udlandet kan man søge om optagelse ved en præst i folkekirken.

Man kan også søge om genoptagelse ved at kontakte en hvilken som helst præst i folkekirken.

Udmeldelse

Du kan melde dig ud af folkekirken ved at henvende dig i dit bopælssogn, enten skriftligt eller personligt.

Hvis du vælger at udmelde dig via mail, har vi brug for yderligere legitimation for at sikre din identitet. Derfor beder vi dig bestille en ny fødsels-dåbsattest med NemId på www.personregistrering.dk Du skal alligevel have en ny dåbsattest ved udmeldelse af folkekirken og sammenholdt med din mail legitimerer du dig ved brug af NemId.

Når du har bestilt attesten, melder vi dig ud af folkekirken, sender en ny attest påført anmærkning om udmeldelsen og et brev, hvoraf det fremgår, hvad det betyder ikke at være medlem af folkekirken.

Husk også at fortælle dine pårørende om din beslutning.
Det er vigtig information for dem, hvis der skulle ske noget med dig.