I dag ved man, at musik har stor betydning for det spæde barn. Musik stimulerer barnets udvik­ling.
Spædbørn, der stimuleres musi­kalsk, pludrer mere, er mere fysisk aktive, er mere interesseret i social kontakt, og når vi synger med de små, formidler vi ægte glæde.
Salmer og salmemelodier er spe­cielt gode på grund af de nuan­ce­rede klange, og i kirkerummet er der mulighed for at skabe nogle meget gode lyde, som barnet bli­ver optaget af og suger til sig.
De fleste kan synge ”Oles nye autobil” og ”Se den lille kattekil­ling” for deres børn – og bliv endelig ved med det! Men hvorfor ikke udvide det til at gælde salmer, der kan give børnene en tryg­hed og ballast, de kan have med sig hele livet sammen med mor/far?
Det kræver ingen særlige for­udsætninger at deltage i baby­salmesang – det er ikke vigtigt om ”man kan synge”. Det er mors/fars stemme – den kendte stemme – der er grundlaget.

Når man har valgt at få sit barn døbt, har man også forpligtet sig til at oplære det i kristendommen, og her er de danske salmer et væsentligt bidrag, men mange tror ikke, at små børn får noget ud af salmer.
Skjern Kirke vil gerne tilbyde forældrene en støtte til at kunne synge salmer med deres små børn.
Derfor inviterer vi til ”Musikalsk legestue – Babysalmesang” i kir­ken.

 

Benny Andersen skrev i 1993

”Mit tidligste liv

omfavnet af varme

blidt skvulpende velvære

en nynnende

kvindestemme

viste sig senere at være

min mors og en

klimprende strengeleg som

fik mig til at slå en

kolbøtte i vandet

genkendte jeg senere som

fars banjo alt var her og

behøvede ikke at forstås.”