Præsterne fra området holder på skift gudstjeneste på ældrecentret Enghaven og plejehjemmet Klokkebjerg.
Gudstjenesterne foregår onsdage, kl. 15.30.