Skjern kirkes klokker

 I 1604 klagede beoerne til kongen over, at deres kirkeklokke er revnet, så den er aldeles ubrugelig at ringe med. De anmoder om at få en klokke, som står på Sale kirkegård. Hvad den måtte veje mere end deres egen, vil de betale med rede penge eller give kedelkobber for, førend de tager den. I et brev til lensmand Ulrik Sandberg, Lundenæs, bevilger kongen deres ansøgning. Den klokke, som nu hænger i kirketårnet og med sin smukke klang søndag efter søndag kalder folk til Guds Hus (omstøbt 1841) bærer indskriften:
Bekostet 1841 af kammerherre, ridder C.F.O. Benzon og nogle af sognets beboere som eier kierketienden. Støbt af P.P. Meilstrup i Randers."
Denne anskaffelse af ny kirkeklokke står nok i forbindelse med en større reparation, som kirken underkastedes i begyndelsen af 1840-erne efter gentagne klager ved de årlige synsforretninger.
Den mindste klokke - opsat i 1928 - bærer indskriften: "Ring til Jesus kommer".

 

 
Skjern kirkes klokkespil

Uddrag af Willy Egmose's beretning i kirkebladet fra årsskiftet 1999/2000:

Skjern kirke har fået nyt klokkespil. Det er skænket som gave af Knud Farbricius Poulsen, og firmaet Thubalka fra Vejle har stået for det praktiske arbejde med fremstilling, montering og opsætning.

Klokkespillet blev indviet i forbindelse med høstgudstjenesten og har siden sendt sine toner ud over byen.

Så vidt vides, blev det første klokkespil i Skjern sat op i 1948. Det bestod af 8 klokker, hvis eneste opgave var at spille en dengang yndet melodi til aftensalmen "Nu lukker sit mit øje". Denne melodi skulle spilles efter solnedgangsringningen. Klokkespillet fungerede i næsten 50 år, hvorefter det blev nødvendigt at tage det ud af drift på grund af slid.

Det er derfor særdeles kærkomment, at det gamle klokkespil nu får en afløser; ja mere end det. Der er nemlig installeret 12 nye klokker i kirketårnet istedet for de tidligere 8, og det nye klokkespil, som er elektromekanisk og computerstyret, rummer langt flere spillemuligheder end det gamle. Bagved orglet i kirkens sideskib er der opstillet et skab, som indeholder PC-udstyr til klokkespillet.

Pc'en anvendes til at styre den daglig drift. Takket være den nye teknik kan jeg nu udskifte melodien når som helst. Jeg kan således vælge melodier efter kirkeåret eller efter særlige ønsker fra menighedsrådet.

Som det fremstår af ovenstående, åbner der sig en hel række muligheder for anvendelsen af det nye klokkespil. De eneste begrænsninger, der er sat, er dels, at det ikke umiddelbart er muligt med den moderne computerstyring selv at bestemme tonestyrken, dels, at klokkespillet har 12 klokker, hverken mere eller mindre. Det betyder i praksis, at ikke alle melodier uden videre lader sig spille.

Jeg kan tilføje. at selv om den gamle melodi til "Nu lukker sig mit øje" ikke findes i Den danske Koralbog, vil den alligevel komme med på listen over mulige melodier til klokkespillet.

Som et kuriosum kan jeg til sidst fortælle, at tårnlugerne, der nu er blevet elektrisk styret, kan åbnes og lukkes fra computeren. Jeg kan desuden tilføje, at der er indført elektrisk klokkeringning. Ak ja, favre nye verden.

PS. ....rebet hænger der vist endnu.

En gave skal bruges
Til daglig styres kirkens klokkespil af en computer i kirkerummet, men det kan også betjenes med håndkraft fra et lille keyboard. Normalt høres klokkespillet to gange i døgnet i forbindelse med de fastsatte morgen- og aftenringninger. På særlige fest- og højtidsdage lyder det tillige kl. 12 middag. Som noget nyt kan man nu også høre det hver fredag eftermiddag kl. 15. Dette skyldes et initiativ fra Skjern Udviklingsforum til markering af den kommende weekend og sker efter beslutning i menighedsrådet. Det er organisten, der vælger og indspiller alle melodierne til klokkespillet, og det er computeren, der sørger for, at de valgte melodier bliver spillet på de rigtige tidspunkter.

Vi håber, at det nye tiltag vil blive til glæde og inspiration for alle dem, der lytter.

Willy Egmose

marts 2013