Kirkekontoret registrerer alle fødsler og dødsfald i Skjern Sogn. Aftaler om kirkelige handlinger (dåb, vielse, bisættelse/begravelse) sker ved henvendelse til kirkekontoret. Desuden behandler kordegnene sager vedrørende navneændringer, udstedelse af nye attester samt medlemsskab af folkekirken.
Du er altid velkommen til at få vejledning ved at kontakte kordegnene på kirkekontoret.