Provst Poul Ivan Madsen

Kirkebogsførende sognepræst
Ånumvej 4, 6900 Skjern - tlf. 97 35 01 15
Træffes efter aftale, undtagen mandag
Tirsdag-torsdag kl. 9-14 på provstekontoret, Fredensgade 9, tlf. 97 35 36 01
Email: pim@km.dk
Send sikkert til Poul Ivan Madsen

   

Sognepræst Torill Nina Puntervold Kristensen

Blåkildevej 17, 6880 Tarm
Tlf. 21 27 98 02
Træffes efter aftale undtagen mandag
E-mail: tnpk@km.dk
Send sikkert til Torill Nina Puntervold Kristensen

   

Sognepræst Claus Thomas Nielsen
 

Stauningvej 56, Stauning, 6900 Skjern
Tlf. 97 36 93 80
Træffetid efter aftale i kirkehuset, tlf. 97 35 26 11
E-mail: ctn@km.dk
Send sikkert til Claus Thomas Nielsen
www.clausthomasnielsen.dk
www.stauningkirke.dk

   

Sognepræst Poul Nyborg 

Bundsbækvej 2, Dejbjerg, 6900 Skjern
Tlf. 24 42 99 07
Træffetid efter aftale i kirkehuset, tlf. 97 35 26 11
 E- mail: pony@km.dk
Send sikkert til Poul Nyborg