Onsdag d. 4. september 2019, kl. 15:30
Medvirkende
Simon Møller Olesen
Sted
Enghaven Ældrecenter